Lynda: Illustrator CS5 One-on-One: Fundamentals [HF] Không rõ

RGB.vn

Video Training | HF | 1.97Gb

Illustrator is the gold-standard vector graphics program that is deep and complex. Fortunately, nobody knows the software like award-winning book and video author Deke McClelland. Join Deke as he explores such indispensable features as artboards, layers, line art, transformations, and the Pen tool. Gain expertise with real-world projects that makes sense. Exercise files accompany the course.

Topics include:

Creating great art using basic tools

Brushing and building organic artwork

Scaling and rotating path outlines

Creating and formatting text

Drawing articulated paths with the Pen tool

Combining paths with Pathfinder operations

Printing and exporting to the web

Download:

http://hotfile.com/dl/47374886/8b934a2/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part01.rar.html

http://hotfile.com/dl/47374888/0d91c97/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part02.rar.html

http://hotfile.com/dl/47482064/51fd515/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part03.rar.html

http://hotfile.com/dl/47491437/446e434/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part04.rar.html

http://hotfile.com/dl/47406988/6b10e83/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part05.rar.html

http://hotfile.com/dl/47407131/f4a7da1/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part06.rar.html

http://hotfile.com/dl/47416138/fa25ae5/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part07.rar.html

http://hotfile.com/dl/47416220/17fb09e/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part08.rar.html

http://hotfile.com/dl/47427282/ed16e98/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part09.rar.html

http://hotfile.com/dl/47427479/41ba3d8/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part10.rar.html

http://hotfile.com/dl/47437038/d5afa64/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part11.rar.html

http://hotfile.com/dl/47437291/001cedb/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part12.rar.html

http://hotfile.com/dl/47449467/5a5c3c4/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part13.rar.html

http://hotfile.com/dl/47449617/b410e15/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part14.rar.html

http://hotfile.com/dl/47459273/971e3c4/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part15.rar.html

http://hotfile.com/dl/47459427/77b3358/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part16.rar.html

http://hotfile.com/dl/47467893/9bebb44/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part17.rar.html

http://hotfile.com/dl/47468126/3ea39a3/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part18.rar.html

http://hotfile.com/dl/47478060/4e9bf8a/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part19.rar.html

http://hotfile.com/dl/47478401/cb96696/Lynda-Illustrator_CS5_One-on-One_Fundamentals.part20.rar.html

anhtho8880 Email Homepage
10/08/2011 11:43
Alo. Can you help me
Minh đang cần chương trình phần mềm symmetryworks.Mình đã tìm trên khắp các trang mạng nhưng không có phiên bản 4.13 hoặc 5.13 dành cho window.Chi có danh cho may ,Mac thui.Bác nào có giúp mình với.
Page của 1
Trang trướcTrang sau
Bình luận
Comment
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Password   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]