Eclipse Wallpaper Pack - Nhật thực Không rõ

Eclipse Wallpaper Pack | 24 Jpg | 1280х1024 - 1920x1200 | 8 Mb
    
        
RGB.vn

RGB.vn
RGB.vn
RGB.vn


Ngày mai nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Với thời gian xảy ra nhật thực toàn phần cực đại là 6 phút 39 giây, bắt đầu lúc 9h35 ngày 22/7 (giờ Hà Nội), đây là nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21.Tới năm 2132 mới có lần nhật thực toàn phần có thời gian tương đương.
anh em RGB cùng nhau đón xem nhá
Tags: , ,
Bình luận
Comment
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Password   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]