Cartoon smart: Retro Futurism [HF] Không rõ

RGB.vn

Video Training | HF | 1.18Gb

 

This Four-Part Lesson Guides You Step-by-Step Through Illustrating in a Retro-Fururistic Style

Part1: Examples of Futurism and Creating a Retro-Style Diner Sign

Part2: Stylized Interface Design

Part3: Everyday objects

Part4: Futuristic Cityscape

 

Download:

http://hotfile.com/dl/53523713/5a6346a/csRF.part01.rar.html

http://hotfile.com/dl/53533242/808221e/csRF.part02.rar.html

http://hotfile.com/dl/53531417/1f267c3/csRF.part03.rar.html

http://hotfile.com/dl/53541683/5738912/csRF.part04.rar.html

Bình luận
Comment
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Password   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]