[Album] Duffy - Endlessly (2010) Không rõ
Highslide JS

[Album] Duffy - Endlessly (2010)| RAR, 7Z | 54 MB


Album Title: Endlessly
Artist: Duffy
Genre: Pop
Release Date: November 26, 2010
Label: A&M, Mercury (US)
Producer: Albert Hammond, Duffy, Stuart Price


Tracks List:

01. My Boy
02. Too Hurt to Dance
03. Keeping My Baby
04. Well, Well, Well
05. Don’t Forsake Me
06. Endlessly
07. Breath Away
08. Lovestruck
09. Girl
10. Hard for the Heart
Bình luận
Comment
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Password   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]